Zavod za javno zdravlje Zrenjanin

Zavod za javno zdravlje Zrenjanin prati, istražuje i proučava zdravstveno stanje i zdravstvenu kulturu stanovništva, stanje i kvalitet životne sredine, zdravstvene ispravnosti vode, vazduha i namirnica, uzroke, pojave i širenje zaraznih i drugih bolesti od socijalno-medicinskog značaja, uticaje ekoloških faktora na zdravlje, kao i organizaciju, rad i razvoj zdravstvene službe. Zavod preduzima sistemske mere u cilju zaštite i unapređenja zdravlja stanovništva.

Zavod obavlja poslove koji su od opšteg društvenog značaja. Principi rada se zasnivaju na prikupljanju podataka od značaja, i njihovoj analizi, izveštavanju, predlaganju i preduzimanju mera za potrebe i u saradnji sa lokalnom upravom, pokrajinom i republikom.

Trajni cilj Zavoda je da svojim radom doprinosi unapređenju zdravlja stanovništva i kontroli faktora životne sredine koji utiču na zdravlje ljudi.

Kompetentnost, tačnost, disciplina i korektan odnos prema korisnicima od strane zaposlenih, omogućava pružanje kvalitetne i pravovremene usluge korisnicima. Zaposlenima se omogućava stalno osposobljavanje i usavršavanje za unapređenje metoda rada i stimulacija u skladu sa kvalitetom obavljanja zadataka.

Nabavka savremene opreme je integralni deo plana razvoja čime se obezbeđuje zadovoljavanje potreba korisnika usluga i unapređenje metoda rada. Nabavka sredstava za rad vrši se od pouzdanih dobavljača putem tendera i sistema više ponuda, kao i stalnim praćenjem kvaliteta rada i proizvoda kuća čije proizvode koristimo i od kojih nabavljamo.

Želimo da razvijamo saradnju i razmenu iskustva sa drugim organizacijama i ustanovama koje obavljaju srodne zadatke i svoje poslovanje zasnivaju na principima koji su bliski našim.

Postizanje uspeha u poslovanju obezbeđuje se dobrim planiranjem i adekvatnim korišćenjem resursa. Racionalno korišćenje resursa je zadatak svih zaposlenih, ukoliko ne utiče negativno na kvalitet usluge i procesa rada.

Zaštita životne sredine je jedan od osnovnih principa poslovanja Zavoda. Jedan od osnovnih zadataka Zavoda je praćenje parametara životne sredine koji utiču na zdravlje ljudi. Svojim radom doprinosimo zaštiti i očuvanju kvaliteta okoline, a obrazovnim i informativnim delovanjem na zajednicu trudimo se da te principe prenesemo i na sve društvene subjekte.

U svom radu primenjujemo sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa standardima serije SRPS ISO 9000, a stalno unapređivanje procesa i sistema rada je trajni cilj i obaveza svih zaposlenih.

Laboratorija vrši ispitivanje:

  • prisustva štetnih i opasnih materija i mikroorganizama u resursima životne sredine – vode i vazduha;
  • ispitivanje zdravstvene ispravnosti i kvaliteta namirnica i vode za piće;
  • ispitivanje biološkog materijala humanog porekla na uzročnike zaraznih bolesti.

Ispitivanja koja vršimo u Laboratoriji imaju za cilj zaštitu zdravlja ljudi od faktora rizika prisutnih u životnoj sredini i proizvodima, kao i kontrolu zdravlja stanovnika.

Laboratorija u svom radu primenjuje standard SRPS ISO/IEC 17025:2006 i principe dobre laboratorijske prakse.

Državne Ustanove Zdravstvo , ,

Prikazi iz iste kategorije

Komentri su zatvoreni.

Pošalji prijatelju

Captcha Verification
captcha image

Pošaljite pitanje

Captcha Verification
captcha image


O Mapi Zrenjanina

Projekat Mapa Zrenjanina je stvoren kako bi pružio prikaz kulturnih, državnih i javnih ustanova kao i privatnih preduzeća. Projekat Mapa Zrenjanina je podržan od strane gradske uprave grada Zrenjanina.