Srednja poljoprivredna škola

Srednja poljoprivredna škola, Zrenjanin Makedonska 2, upisana je 14.01.1999. godine kod Privrednog suda u Zrenjaninu, oznaka i broj Fi. 49/99, Matični broj 8069204 kao subjekt u pravnom prometu sa potpunom odgovornošću. Delatnost 80-220 Tehničko i stručno srednje obrazovanje. Rešenjima nadležnog organa Vlade Republike Srbije utvrđeno je da Škola ispunjava uslove za školovanje pojedinih obrazovnih profila.

Rešenjem broj: 614-02-00847 / 93-03   od   20. 05. 1994. godine Ministarstvo prosvete Republike Srbije za obrazovne profile:

1. Poljoprivredni tehničar,                           IV  stepen stručne spreme
2. Tehničar poljoprivredne tehnike,              IV  stepen
3. Veterinarski tehničar,                              IV   stepen
4. Proizvođač finalnih proizvoda od drveta,   III  stepen
5. Tapetar – dekorater                                III   stepen.

Rešenjem  broj:  614-02-00847 /93-03  od   12. 02. 1996. godine

Ministarstvo prosvete Republike Srbije

Za obrazovne profile:

1. Rukovalac-mehaničar poljoprivredne tehnike,    III   stepen
2. Cvećar – vrtlar,                                               III   stepen
3. Tehničar za pejzažnu arhitekturu                      IV   stepen.

Rešenjem broj: 022-05-99 / 2002-03    od    11. 11. 2002. godine

Ministarstvo prosvete i sporta  Republike Srbije

Za obrazovne profile:

1. Zootehničar,                             IV  stepen
2. Tehničar hortikulture                 IV   stepen.

Škola je u bliskoj prošlosti obrazovala učenike za sledeća zanimanja za koja takođe ispunjava uslove:

1. Poljoprivredni proizvođač,                     III  stepen
2. Rukovalac poljoprivredne tehnike           III  stepen
3. Uzgajivač stoke,                                   III  stepen
4. Rasadničar                                           III  stepen.

Materijalno-tehnički uslovi rada

Zgrada Škole služi za realizaciju teoretske nastave i vežbi, za rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja kao i za boravak domara. Građena je kao vojnička kasarna od cigle bez horizontalne izolacije. Završena je 1895. godine. Od 1968. godine u njoj je smeštena škola za koje potrebe je izvršena veća adaptacija 1978. godine. Zgrada i dalje nije u potpunosti prilagođena potrebama škole.
Školska ekonomija sa 115 ha oranica, 3 ha voćnjaka, stočarskom farmom i školskim radionicama služi za realizaciju praktične nastave poljoprivredne struke. Deo praktične nastave obrade drveta realizuje se u zanatskim radionicama i preduzećima.

Škola raspolaže prostorom za relizaciju svih oblika nastave:
1. Učionice opšte namene
2. Specijalizovane učionice
3. Kabineti
4. Biblioteka
5. Zatvoren prostor za fizičko vaspitanje
6. Radionice
7. Plastenik
8. Hale i nastrešnice za poljoprivredne mašine

Ostali prostor u školi:
1.Zbornica
2.Kancelarija koordinatora praktične nasatve
3.Kancelarija pomoćnih nastavnika praktične nastave
4.Kancelarija pomoćnika direktora
5.Kancelarija  direktora
6.Kancelarija školskog psihologa
7.Kancelarija administrativno-finansijskog osoblja
8.Kancelarija bibliotekara
9.Prostorija za pomoćno osoblje-spremačice
10.Kuhinja-prostor za prodaju hrane
11.Otvoren sportski teren
12,Sanitarni čvor, za učenike
13.Prostorije za domara

Škola u Makedonskoj br. 2 u Zrenjaninu raspolaže sa:

Zatvoren školski prostor uzgradi Škole                   2100  m2
Ostali zatvoren prostor u drugim zgradama            1438  m2
Školsko dvorište /ukupno/:                                  3179  m2
- staze, bez zelenih površina                               2538  m2
- zelene površine u dvorištu                                  641  m2
Otvoren sportski teren                                       1274  m2

Opremljenost škole nastavnim i tehničkim sredstvima i učilima  prema Normativu opreme i prostora  različita je za pojedine obrazovne profile. Najpotpunija je za ona zanimanja u kojima škola ima najdužu tradiciju, poljoprivreda. U veterinarskoj struci urađeno je dosta na opremanju praktične nastave, ali je to ipak nedovoljno.
Najslabija je opremljenost kod Obrade drveta za stručne predmete. Za ova zanimanja koristi se oprema preduzeća i zanatskih radnji sa kojima se sklapaju ugovori o obavljanju dela praktične nastave.
Za naredni period planira se opremanje sa:
1. Računari                                                       120.000
2. Radionica za obradu drveta                             100.000
3. Knjige za biblioteku                                        32.000
4. Sportski rekviziti                                             40.000
5. Školske klupe, stolice, table                             70.000
6. Sanacija vlage u prizemlju/ iz buxeta APV/     1.300.000
7. Video nadzor u zgradi /sredstva roditelja/         300.000
8. Česma u dvorištu /sredstva roditelja/                30.000
9. Razglas /sredstva roditelja/                             70.000

Za poboljšanje opremljenosti škole i standarda učenika neophodno je učešće na svim  konkursima, pomoć roditelja i korišćenje drugih izvora prihoda-donacije.

Obrazovanje, kultura Obrazovne Škole Srednje škole , ,

Prikazi iz iste kategorije

Komentri su zatvoreni.

Pošalji prijatelju

Captcha Verification
captcha image

Pošaljite pitanje

Captcha Verification
captcha image


O Mapi Zrenjanina

Projekat Mapa Zrenjanina je stvoren kako bi pružio prikaz kulturnih, državnih i javnih ustanova kao i privatnih preduzeća. Projekat Mapa Zrenjanina je podržan od strane gradske uprave grada Zrenjanina.