Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin

Opšta bolnica ”Ðorde Joanovic” Zrenjanin pokriva region površine 2 329 km2, odnosno površinu Srednjeg Banata koju cine 5 opština: Zrenjanin, Novi Becej, Secanj, Žitište i Srpska Crnja. Obezbeduje primarnu i bolnicku zaštitu za region od 208 456 stanovnika.

Zrenjaninska bolnica je paviljonskog tipa, smeštena u 10 zgrada, na površini od 6,32 ha.

Ima status naucno-istraživacke jedinice i baza je strucnog usavršavanja studenata Medicinskog fakulteta Univerzitetu u Novom Sadu. Svojim kadrovima i prostorom, Bolnica obezbeduje školovanje i prakticnu nastavu Srednje medicinske škole u Zrenjaninu.

Strucne konsultacije i dopunsku dijagnostiku obavlja u referentnim klinickim ustanovama Medicinskih fakulteta u Beogradu i Novom Sadu i na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

U 600 bolnickih postelja kojima Bolnica raspolaže, godišnje se leci oko 20.000 pacijenata sa prosecnim boravkom od 6,14 dana. Godišnje se obavi oko 4 600 operacija, oko 1.620 porodaja, oko 2.600.000 poliklinicko-ambulantnih usluga, a u bolnickoj laboratoriji se izvrši oko             1 250 000       analiza, a broj dijaliza na godišnjem nivou iznosi oko 14 200.

Zdravstvene usluge u Bolnici pružaju 168 lekara, od toga 135 lekara specijalista, 24 lekara na specijali zaciji i 8 lekara opšte prakse.

U Opštoj bolnici se pruža zdravstvena zaštita pacijentima iz sledecih specijalistickih grana:

• interne medicine

• neurologija

• infektivnih bolesti

• dermatovenerologije

• fizikalne medicine i rehabilitacije

• hirurgije (opšte hirurgije, decje hirurgije, plasticne i rekonstruktivne hirurgije, otorinolaringologije i MFC , oftalmologije , ortopedije sa traumatologijom , urologije, urgentne medicine)

• anestezije sa reanimatologijom

• pedijatrije

• ginekologije i akušerstva

• psihijatrije

• transfuziologije

• mikrobiologije

• nuklearne medicine

• radiološke dijagnostike

• patološke anatomije

• klinicke farmakologije

• medicinske biohemije

Državne Ustanove Zdravstvo ,

Prikazi iz iste kategorije

Komentri su zatvoreni.

Pošalji prijatelju

Captcha Verification
captcha image

Pošaljite pitanje

Captcha Verification
captcha image


O Mapi Zrenjanina

Projekat Mapa Zrenjanina je stvoren kako bi pružio prikaz kulturnih, državnih i javnih ustanova kao i privatnih preduzeća. Projekat Mapa Zrenjanina je podržan od strane gradske uprave grada Zrenjanina.