Mesna zajednica “Mužlja”

Predsednik Saveta MZ: Zoltan Halai

Sekretar MZ: Laslo Kovač

e-mail: mz.muzlja@grad.zrenjanin.rs

www.muzslya.org.rs

 

Savet MZ Mužlja

Izabrani članovi Saveta Mesne zajednicu su:

1. Zoltan Halai , Predsednik Saveta Mesne zajednice

2. Bela Juhas, Zamenik predsednika Saveta

3. Tibor Vaš

4. Siveri Ištvan

5. Stojko Jožef

6. Gabona Ferenc

7. Janoš Balint

8. Jožef Dobo

9. Laslo Kovač

10. Kristina Vidrič

11. Ferenc Šmit

 

Mužlja – Ulice

Tot Ištvana, Bartok Bele, Madač Imrea, Servo Mihalja, Bečejska, Zrinji Mikloša, Kurunci Ileša, Vršačka, Tančić Mihalja, Kotorska, Jožef Atile, Feješ Klare, Dinarska, Korvin Ota, Timočka, Makarska, Vinodolska, Đerdapska, Riječka, Vereb Zoltana, Velebitska, Kiš Ferenca, Lovćenska, Bohinjska, Triglavska, Somborska, Kanjiška, Vrbaški red, Žepčanska, Alibunarski red, Kozaračka, Durmitorska, Reves Antala, Belocrkvanska, Degi Jožefa, Braće Fogaroši, Mađarske Komune, Doža Đerđa, Hunjadi Janoša, Drinska, Salaši, Subotička, Bratstva i Jedinstva, Bolmanska, Siveri Janoša, Keseg Lazara, Kun Bele, Bledska, Dravska, Savska, Pobede, Oslobođenja, Košut Lajoša, Kiš Ernea, Donji red, Aranji Janoša, Sunčana, Moravska, Petefi brigade, Munkači Mihalja.

 

Mužlja – Istorijat

Do 1918. naselje se zvalo Felso Muzja, od 1918-41. Gornja Mužlja, od 1941-44. Ober Muschla, a od 1955. Mužlja. Sam naziv naselja potice od reci muzara, jer su na ovom terenu živeli pastiri. Na terenu naselja, prilikom iskopavanja, nadjeni su predmeti iz starcvacke, neolitske kulture. Ovdašnji stanovnici su se bavili poljoprivredom. 1552. Turci okupiraju Beckerek i Torontalsku županiju, a stanovnici se masovno sele na sever. Od 1716. do 1718. god. Austrija oslobada ove krajeve i pocinje sa kolonizacijom uglavnom Nemaca, Srba, Madara, Slovaka i Rumuna. Kolonizacija Mužlje se pominje od 1867., ali do nje dolazi tek 1890., kada Kraljevska komora južno od Beckereka, naseljava 420 madjarskih porodica (2500 ljudi) na 6000 hektara sa ciljem da se bave poljoprivredom.

Državne Mesne zajednice Ustanove ,

Prikazi iz iste kategorije

Komentri su zatvoreni.

Pošalji prijatelju

Captcha Verification
captcha image

Pošaljite pitanje

Captcha Verification
captcha image


O Mapi Zrenjanina

Projekat Mapa Zrenjanina je stvoren kako bi pružio prikaz kulturnih, državnih i javnih ustanova kao i privatnih preduzeća. Projekat Mapa Zrenjanina je podržan od strane gradske uprave grada Zrenjanina.